home    programme   news    members    contact    links    gallery 

Holy Trinity Church as viewed by members of the camera club

Cynhelir Arddangosfa o ffotograffiaeth gan Glwb Camera Deudraeth,  yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth, trwy fis Medi.  Mae'r Arddangosfa yn cynnwys cyfres o ddelweddau yn ymwneud â phensaernïaeth Eglwys y Drindod a'r Fynwent Hanesyddol, gyda chofnodion  Hanes Teuluol a gyflenwir gan Gymdeithas Hanes Teulu Gwynedd. Cynhelir Gwasanaeth Unedig Ddydd Sul 2il Medi am 10.30am yn dathlu 160 o flynyddoedd yr eglwys ym Mhenrhyndeudraeth, a adeiladwyd hefo rodiad gan Mrs. William Cernffydd Oakley o Blas Tan Y Bwlch. Mae'r arddangosfa ar agor bob dydd  ym mis Medi rhwng 9.30 a 3.00 p.m. hyd ddydd Gwener, 28 Medi.

An exhibition of photography by Clwb Camera Deudraeth Camera Club featuring images relating to Holy Trinity Church Architecture and Historic Churchyard and with supporting Family History records supplied by  Gwynedd Family History Society, will take place throughout September at Holy Trinity Church Penrhyndeudraeth. A United Service will be held on Sunday 2nd September  at 10.30am celebrating 160 years of the church in Penrhyndeudraeth  built by donation from Mrs.William Cernffydd  Oakley of Plas Tan Y Bwlch. The exhibition is open daily throughout September from 9.30 to 3.00p.m. until Friday 28th September